Czystość Mikrobiologiczna w Przemyśle”

certyfikat

1 – dniowe szkolenie przygotowujące do pracy na stanowiskach Pracownika Laboratorium Mikrobiologicznego, Technologa, Pracownika Działu Kontroli Jakości w Przemyśle.

Certyfikat w jęz. angielskim

  • Charakterystyka mikroorganizmów odpowiedzialnych za zakażenia w przemyśle i źródła zakażeń
  • Wpływ zakażeń na jakość produktów i zdrowie konsumenta
  • Normy
  • Wymogi higieniczne dotyczące personelu
  • Wymogi higieniczne dla pomieszczeń
  • Wymagania czystości wody produkcyjnej. Monitoring fizykochemiczny i mikrobiologiczny
  • Wymogi czystości powietrza w strefie produkcyjnej. Badanie i monitoring
  • Jakość i czystość surowców i opakowań produkcyjnych
  • Proces produkcji
  • Wymogi dotyczące środków dezynfekujących i myjących