GMP w Przemyśle Farmaceutycznym i Kosmetycznym”

certyfikat

1 – dniowe certyfikowane szkolenie przygotowujące do pracy na stanowisku średniego szczebla nadzoru produkcji firmy farmaceutycznej i kosmetycznej

Każdy pracownik nadzoru produkcji w firmie farmaceutycznej i kosmetycznej będzie wewnętrznie szkolony z zakresu GMP. Aplikując jednak na te stanowiska i podczas rozmowy kwalifikacyjnej potrzebna Ci ogólna orientacja czym jest, jaką pełni rolę, a także jakie są różnice i podobieństwa GMP w obu gałęziach przemysłu.

 • Regulacje prawne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym
 • Kategorie produktów; leki/kosmetyki
 • Produkty kosmetyczne i farmaceutyczne; bezpieczeństwo
 • Zarządzanie jakością produkcji
 • Dokumentacja. Wymogi
 • Pracownicy i ich szkolenia
 • Wymogi dotyczące pomieszczeń i urządzeń
 • Produkcja i kontrola wewnątrzprocesowa. Parametry krytyczne procesów wytwarzania
 • Procesy przetwarzania i pakowania
 • Kontrola jakości. Laboratoria. Badania i monitoring
 • Dopuszczanie do obrotu
 • Reklamacje. Wycofywanie z rynku
 • Audyt
 • Podsumowanie