Klasyczne szkolenia menedżerskie dla biznesu”

  • Sztuka Profesjonalnej Prezentacji. „Big Bang”
  • Zarządzanie Czasem
  • Sztuka Komunikacji
  • Negocjacje
  • 4 typy osobowości menedżera. Jak kompensować swoje deficyty
  • Soft Skills
  • Leadership
  • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi